Tổng Đại Lý Chữ ký Số - Hotline: 0936 510 004
Tổng Đại Lý Chữ ký Số - Hotline: 0936 510 004
Chuyên Cấp mới, gia hạn, chuyển đổi Chữ ký số giá rẻ nhất hiện nay

TỔNG HỢP PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ KHAI THUẾ, BHXH, HQĐT, HDDT

Tool Chữ ký số
Tool Thuế điện tử
Tool BHXH
Tool HDDT
Tool Khác
HTKK các phiên bản
Tool Chữ ký số
 Phần mềm Chữ ký số Link GoogleLink Dự phòng
CA2 Driver Driver Đỏ Xanh
https://drive.google.com/uc?id=1K2QCGxF6c-t0NVVq3cKewUwLCAQOS4Fl Tải về
 CA2 Driver Driver Vànghttps://drive.google.com/uc?id=1nwRRKYVv9k4ehHKBzBpd83Hxruqlh4v-  Tải về
 CA2 Driver Token ACEhttps://drive.google.com/uc?id=1qdms8Pw6DIZSjAp8vK2kdm7k_2n5Rbvw  Tải về
 Efy Driver Token V1https://drive.google.com/uc?id=16-EzxLlVAHsEpcrxEaqflYos7Fod_-SC  Tải về
 Fpt Driver Tokenhttps://drive.google.com/uc?id=1oMYCuQ1Vk8TlN7w4yWyHOW0EkCNb5OmS  Tải về
 Nc-ca Driver Token V1https://drive.google.com/uc?id=1SZm6tGl5nmZXhR-ELLy9_A8jIVxnUZTp  Tải về
 Newca Driver Token V1https://drive.google.com/uc?id=12Or9EIqoCGIF6MDGjB3AwJzN_dLLNblb  Tải về
 Newca Driver Token V3https://drive.google.com/uc?id=1ZdxWl1tbXu5MrryMPVcIUg9FQKFNj62a  Tải về
 Newca Driver Token V4https://drive.google.com/uc?id=13TWrIANHNvjhpuWVQhrLb4lDKPRM2LQc  Tải về
Newtel-CA Tokenhttps://drive.google.com/file/d/1X-pAoXu_XHj-SdXaMHgzIgsIw7kfFOWU/view?usp=sharing  Tải về
 Viettel Driver Token V1https://drive.google.com/uc?id=18ICS9C8Js9SMQOMg8FQCxiyO99uIZH8K  Tải về
 Viettel Driver Token V2https://drive.google.com/uc?id=16Q_yVmBb3o6DSva7yylJ1pbKfVhxRRFw  Tải về
 Viettel Driver Token V3https://drive.google.com/uc?id=1asV0V3yPD6UsxsXVj1kTKnCCo22h5UMj  Tải về
 Viettel Driver Token V4https://drive.google.com/uc?id=16wb-RzwbBD43hIGT7YhtmwQex2rEhfrh  Tải về
 Viettel Driver Token V5https://drive.google.com/uc?id=1PcD3dYEJtvDhEA6UZBQvH7XHBRKN0c0r  Tải về
 Viettel Tool Gia hạnhttps://drive.google.com/uc?id=1KFmCMWVZexMbGxcuZKyvI-x7JAUwxc1A  Tải về
 Viettel Tool mở khóa PINhttps://drive.google.com/uc?id=13oCN7VaLOv8OerPHNi81EKPg6YRxn-TV  Tải về
Viettel Driver Token PKI
https://drive.google.com/uc?id=1U9PlGccAm-bkpP2Uao17s257-kzvCwhm  Tải về
Vina Admin V1
https://drive.google.com/uc?id=1mnyxqUmWlJI_w6dZ_x_87qFc7nx8DiHC Tải về
Vina Admin V3
https://drive.google.com/uc?id=1YbbIhuDPkU0asW-9QJjLfZ0ya7AyJc2B  Tải về
Vina Admin V5
https://drive.google.com/uc?id=1a4jru_kendyjinUVADnxED2iYkOObHNW Tải về
Vina Driver Token V4
https://drive.google.com/uc?id=1u3J86jS9_RNMRb6CTfDZRAYJnL77erUA  Tải về
 Vina Driver Token V5https://drive.google.com/uc?id=1Fv2TiAKv6QgG150KOrEjnhLSwHrABdL9  Tải về
Vina Driver Token V6
https://drive.google.com/open?id=1OcbaJUJVwVXRMFH8FVUEjzQGwTqXE9BD  Tải về
 Vina OCX V3V5https://drive.google.com/uc?id=1OJ8eczh5aFKCB62lIQTFFTk1iEY9-G-K  Tải về
 Vina OCX V6https://drive.google.com/uc?id=1WLGCSasRwCRNhxwYMZeRellc1Z4U-j0s  Tải về
Vina Token V3 Thiếu dòng đỏ
https://drive.google.com/uc?id=1_52cG7KY4BaVhC9pzLtf6-U0pjyfNmJa  Tải về
 Vina Update V1.2https://drive.google.com/uc?id=1xCZiY2bzIdp-QQM69WX6HCy_hMYSxfFU  Tải về
VNPT Admin CL V1
https://drive.google.com/uc?id=1w43GBlLPy7i5jDqPKdVcskPLij3bBFjw  Tải về
 VNPT Admin V6https://drive.google.com/uc?id=1jLvDU9sjpBBUYhZ8QdM_JO2_o3vd-kMp  Tải về
 VNPT Admin V8https://drive.google.com/uc?id=1cJs1c5-SQ7-UUkH-7BgFZBgHNTES3iWI  Tải về
Vnpt Driver Token Etoken
https://drive.google.com/uc?id=1G61fJIV9w8Z1NUlXjeI8FfL1pKw5Nt7T  Tải về
 VIN-CA Token V1Tải về
Tool Thuế điện tử
 Phần mềm Thuế điện tử Link GoogleLink Dự phòng
 Esign 1.0.8https://drive.google.com/uc?id=10daakg4vh_C5nIHpFMhP4XIne0B2RwTz  Tải về
 Exten Thuedientu_1.0.6_0https://drive.google.com/file/d/1CgOlMSU6wTF2wBy54ir_0C13Wn9p-qoE/view?usp=sharing  Tải về
 Java 7up3https://drive.google.com/uc?id=1cYoiUaapdzJCwjJvWzEV8I06yVpEVJZZ  Tải về
 Java 8up161https://drive.google.com/uc?id=1wWul3Abt5ASdzO6gF-2NcUzzf0XEj6cc  Tải về
 Ký Offline PDFhttps://drive.google.com/uc?id=1mPObId2IWQvQaRodknMFr9hgMxrwV4yQ  Tải về
 Ký Offline XMLhttps://drive.google.com/uc?id=1UYulwQFQb7LMGbIYnubaik2yGu5_Y2cq  Tải về

Tool BHXH
Tool BHXH Link GoogleLink Dự phòng
 Viettel V-BHXHhttp://viettel-ca.vn/download/soft/vbhxh.rar
 vss-declaration - Tool ký tại gddt.baohiemxahoi.gov.vn ( dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn )https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/extensions/vss-declaration?type=exe
Tool HDDT
 Phần mềm HDDT Link GoogleLink Dự phòng
 CyberSign 3.1https://cyberbill.vn/content/uploads/2020/09/CyberSignClient.exe
Easyinvoice Phần mềm ký số
https://easyinvoice.vn/wp-content/uploads/2020/09/easyinvoice_kyso.exe_.zip
 Easyinvoice Tiện ích ký sốhttps://chrome.google.com/webstore/detail/softdreams-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-k%C3%BD-%C4%91i%E1%BB%87/bkfagmnjmfjalbbaiphoiiafghlknpog?hl=en-US
Tool Khác
 Phần mềm Khác Link GoogleMô tả
 Netframework 4.5https://drive.google.com/uc?id=1htc9njmJSHt2_-am-1Iitrd9PpW0C_4W
 Foxit readerhttps://drive.google.com/uc?id=1tKnQeDbnRunidclKNCuCb4BD8WCTe1Sw Phần mềm đọc file PDF
 Firefox 45 - Hủy BHXHhttps://drive.google.com/uc?id=1YWPIbhqYLByNmrHVXTeFWbspUkdULxXw
 CCID.cks win 7https://drive.google.com/file/d/1XNqlxp0aXQRQJEnLmK32Cg9_DYWralJN/view?usp=sharing Fix lỗi mờ chữ ký số WIN 7
 Foxit-Advanced-PDF-Editor-v3.10https://drive.google.com/file/d/1I9XNFJkCD2YQB_Ol0J3Ks7L-kiNjpCFV/view?usp=sharing Phần mềm chỉnh sửa file PDF kèm Crack
 Trình duyệt SFivehttps://drive.google.com/file/d/1gu2QpA_Giph6yz5KBbUg7sKdafqbD_ny/view?usp=sharing  Trình duyệt SFive - Nhập Viettel
  Unlockerhttps://drive.google.com/uc?id=10d7elTaMZJAYd1ClW34EMeFDT0SNOAq9 Xóa file cứng đầu
 Movavi Video Editor Plus 21.0.0https://drive.google.com/file/d/1yT67P26Tj_ouJrkepqI6w4-vFxBuIE89/view?usp=sharing Phần mềm chỉnh sửa Video Movavi Crack
 Batch Watermark Creatorhttps://drive.google.com/file/d/1M-V-GARNWxiRkcb6I9UcyErZYj_k4cjJ/view?usp=sharingPhần mềm gán Logo, đóng dấu hàng loạt lên ảnh
HTKK các phiên bản
 Phần mềm Khác Link tảiMô tả
HTKK 4.2.9 ngày 20/01/2020http://ldp.to/5s2eF
HTKK 4.3.0 ngày 07/02/2020http://ldp.to/65FxY

 HTKK 4.3.1 ngày 18/02/2020http://ldp.to/5wnbC
 HTKK 4.3.2 ngày 01/3/2020http://ldp.to/1VqrI
 HTKK 4.3.3 ngày 04/3/2020http://ldp.to/9hAvS
HTKK 4.3.4 ngày 12/3/2020
http://ldp.to/6joFU
HTKK 4.3.5 ngày 20/3/2020
http://ldp.to/8xyUo
 HTKK 4.4.3 ngày 18/7/2020http://ldp.to/85peu
 HTKK 4.4.4 ngày 17/08/2020http://ldp.to/3hW6d
 HTKK 4.4.5 ngày 15/09/2020http://ldp.to/2G6LC
 HTKK 4.4.9 ngày 28/12/2020http://ldp.to/17L1K
 HTKK 4.5.0 ngày 08/01/2021http://ldp.to/4FzRT
 HTKK 4.5.1 ngày 02/02/2021http://ldp.to/14uit
 HTKK 4.5.2 ngày 19/02/2021http://ldp.to/1aH3o