Tổng Đại Lý Chữ ký Số - Hotline: 0936 510 004
Tổng Đại Lý Chữ ký Số - Hotline: 0936 510 004
Chuyên Cấp mới, gia hạn, chuyển đổi Chữ ký số giá rẻ nhất hiện nay

Hướng dẫn nhập yêu cầu HDDT trên hệ thống CyberBill gồm 5 Bước

http://qlbh.cyberlotus.com/login

Bước 1: Thêm yêu cầu Cyberbill

Bước 2: Thêm, sửa và tải về mẫu hóa đơn

Bước 3: Tải về Quyết Định, Thông báo phát hành TT32 và TT26

Bước 4: Gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản sử dụng Cyberbill

Bước 5: Ký hợp đồng điện tử  và xuất hóa đơn dịch vụ với CyberBill

Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 1

1. Thêm mới yêu cầu Cyberbill

2. Nhập thông tin Khách hàng

3. Nhập thông tin liên hệ
​Nhớ thay bằng Email cá nhân để hệ thống trả tài khoản về

Nhấn Trình Duyệt để hoàn tất quá trình nhập yêu cầu
​Sau khi nhấn Trình Duyệt hệ thống sẽ trả về tài khoản để sales thêm và sửa mẫu hóa đơn

Bước 2

1. Đăng nhập vào hệ thống HDDT: https://cyberbill.vn/

2. Kiểm tra lại thông tin

3. Thêm mẫu hóa đơn

Chọn Loại HĐ và chọn mẫu từ kho mẫu

4. Hướng dẫn sửa ký hiệu, mẫu số, hiển thị SĐT, Email ...

5. HD sửa Logo, Ảnh nền, căn chỉnh ảnh nền
​Tải Logo trắng Tại Đây

Lưu thông tin

Tải về Mẫu hóa đơn và Mẫu hóa đơn chuyển đổi

Bước 3

1. Chọn Tab "Thông Báo Phát Hành"

2. Tải về TBPH TT32 để khách hàng in và ký

3. Tải về Quyết Định để khách hàng in và ký

4. Tải về TBPH TT26 để ký và nộp trực tuyến

Sau khi nộp thông báo phát hành thành công lên Tổng Cục Thuế
​NNT kiểm tra phê duyệt hóa đơn tại http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html
Sau khi thuế phê duyệt sử dụng HDDT, Sales tiến hành thao tác Bước 4

Bước 4

1. Gửi thông báo để Sale phê duyệt -> Sau đó nhà cung cấp sẽ phê duyệt

2. Sale vào http://qlbh.cyberlotus.com/dashboard duyệt thông báo phát hành

3. Gửi email cho [email protected]
​Để Nhà cung cấp phê duyệt tài khoản sử dụng
​Sau khi NCC phê duyệt sẽ có Email trả về như sau
​Đây là tài khoản Cyberbill có thể sử dụng để xuất hóa đơn bình thường

Bước 5

1. Nhà cung cấp trả về Email có link Hợp Đồng điện tử

2. Sale cài đặt trình ký để ký hợp đồng điện tử

3. Sau khi ký thành công hợp đồng điện tử
​Sale gửi email order hóa đơn tới nhà cung cấp