Tổng Đại Lý Chữ ký Số - Hotline: 0936 510 004
Tổng Đại Lý Chữ ký Số - Hotline: 0936 510 004
Chuyên Cấp mới, gia hạn, chuyển đổi Chữ ký số giá rẻ nhất hiện nay

The face of the moon was in shadow

Almost before we knew it, we had left the ground. All their equipment and instruments are alive.Mist enveloped the ship three hours out from port. The spectacle before us was indeed sublime.A red flair silhouetted the jagged edge of a wing.

TAB 1
TAB 2
TAB 3
TAB 3
TAB 3
TAB 3
TAB 1

1. Truy cập vào trang web gent Vnpt-CA tại

https://vnpt-ca.vn/certificate/logOn.action


Vào internet Options

Vào Tool -> Internet Options

Trusted Site VNPT

Chọn thẻ Security -> Trusted sites -> Sites -> Add -> Close

Kích hoạt Enable ActiveX

Tại thẻ Security

Chọn Customs Level

Tìm các dòng có chữ ActiveX thì tích chọn Enable

Hạ cấp IE về phiên bản IE 8

Tại màn hình Internet Expoler -> Nhấn phím F12

Chọn chế độ:

- Document Mode - 8

- User agent string - Internet Expoler 8

Đăng nhập hệ thống gent VNPT-CA

Tên đăng nhập: HNI-anhnl4

Mật khẩu: z7n4pF8aOO

Chọn kích hoạt theo yêu cầu gia hạn


Nếu có thông báo thì nhấn cho hệ thống chạy


Tích chọn nếu có thông báo như hình

Nếu không thấy thông báo này thì cần kiểm tra lại

Có thể máy tính chưa cài đặt Java -> Tiến hành tắt IE và cài đặt Java -> Thao tác đăng nhập và kích hoạt lại

Nhập thông tin gia hạn

Thông tin gia hạn gồm

Username: OIDHNI + Mã số thuế

Password: admin#999

Mã kiểm soát: 25.1449

Chọn Token, Provider thiết bị

-> NHấn chọn token có Chứng thư

-> Sau đó chọn lại TOken không có chứng thư cũ

-> Chọn đúng Provider thiết bị ( Kiểm tra token manager xem là phiên bản mấy ). Như trên hình là Token ACE

Kích hoạt gia hạn

Nhấn nút Kích hoạt

Nhập mã PIN -> Login

TAB 2
TAB 3
TAB 3
TAB 3
TAB 3