Tổng Đại Lý Chữ ký Số - Hotline: 0936 510 004
Tổng Đại Lý Chữ ký Số - Hotline: 0936 510 004
Chuyên Cấp mới, gia hạn, chuyển đổi Chữ ký số giá rẻ nhất hiện nay

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản Hải Quan Điện Tử

02.03.2021 05:43 PM By Admin

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản Hải Quan tại trang web https://www.customs.gov.vn/

Gồm 5 bước

Bước 1: Tải, Cài đặt Java và tra cứu số Chứng minh thư Giám Đốc

Bước 2: Đăng ký Serial với Hải Quan

Bước 3: Đăng ký tài khoản Quản Trị 

Bước 4: Lấy các thông số kê khai hải quan


Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 1

1. Tải java 7.3 và tra cứu số Chứng minh thư Giám Đốc

Cài đặt Java 7up3
- Kiểm tra máy của KH có cài Java nào không -> Gỡ hết ra chỉ cài đặt 1 java duy nhất là bản 7up3
- Cài đúng 1 Java 7up3 tải ở link trên
Sau khi cài đặt Java thành công chuyển sang Bước 2 - Đăng ký serial với Hải Quan
Bước 2

Đăng ký Serial với Hải Quan

Nhấn tiếp Xem thông tin chứng thư số và chọn như hình
- Ngày hết hiệu lực đăng ký ( để 3 năm từ ngày đăng ký )
​- Nhập thông tin như hình và nhấn Đăng ký thông tin
Hệ thống báo cập nhật thành công
Chuyển sang Bước 3 - Đăng ký tài khoản quản trị trang Customs
Bước 3

Đăng ký tài khoản Quản Trị

- CHọn Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị
- Chọn chứng thư số, nhập thông tin 
Mã số thuế
Email
Mật khẩu: [email protected]
-> Nhấn Đăng Ký Mới

Hệ thống thông báo đăng ký thành công

Nhập thông tin Đăng nhập đã đăng ký trước đó và CHọn chữ ký số -> Nhấn Đăng nhập

 • Sau khi đăng nhập thành công
 • Tại màn hình giao diện chính Hải Quan
 • Chọn Đăng Ký -> Đăng ký mới người sử dụng

Điền thông tin như hình

Nhấn Ghi -> Hệ thống báo Cập nhật thành công
Chọn Tab Thông tin người khai Hải Quan
 • Điền thông tin Họ tên, Số CMND ( Ko quan trọng điền gì cũng được ) -> Chọn chữ ký số -> Nhấn nút Thêm

 • Chọn tra Cứu -> Tra cứu thông tin đăng ký
 • Chọn Chữ ký số, Nhập Người gửi, Email -> Nhấn Ký chữ ký số -> Gửi

 • Vào Tra cứu -> Tra cứu kết quả đăng ký khi được Hải quan phê duyệt

 • Chọn Tab Thông tin người khai Hải quan
 • Lấy User ID và lưu lại
 • Chọn Tab Password mặc định. Lưu lại Password mặc định

 • Chọn chức năng Đổi mật khẩu cho UserID
 • Nhập UserID + Mật khẩu cũ ( Vừa lưu ở trên )
 • Nhập mật khẩu mới: 12345678
 • Chọn chữ ký số -> Nhấn Ghi
 • Chọn Tab Máy Tính - Lưu lại thông tin Terminal ID và Terminal Access key ( Chỗ có dấu * )

Thông tin gửi Sale sau khi đăng ký

 • Mã số thuế: .....
 • Mật khẩu đăng nhập Custom: [email protected]
 • UserID: ......
 • Pass UserID: 12345678
 • Terminal ID: .....
 • Terminal Access key: ......

Bước 4
Nhập thông tin Đăng nhập đã đăng ký trước đó và CHọn chữ ký số -> Nhấn Đăng nhập

 • Sau khi đăng nhập thành công
 • Tại màn hình giao diện chính Hải Quan
 • Chọn Đăng Ký -> Đăng ký mới người sử dụng

Điền thông tin như hình

Nhấn Ghi -> Hệ thống báo Cập nhật thành công
Chọn Tab Thông tin người khai Hải Quan
 • Điền thông tin Họ tên, Số CMND ( Ko quan trọng điền gì cũng được ) -> Chọn chữ ký số -> Nhấn nút Thêm

 • Chọn tra Cứu -> Tra cứu thông tin đăng ký
 • Chọn Chữ ký số, Nhập Người gửi, Email -> Nhấn Ký chữ ký số -> Gửi

 • Vào Tra cứu -> Tra cứu kết quả đăng ký khi được Hải quan phê duyệt

 • Chọn Tab Thông tin người khai Hải quan
 • Lấy User ID và lưu lại
 • Chọn Tab Password mặc định. Lưu lại Password mặc định

 • Chọn chức năng Đổi mật khẩu cho UserID
 • Nhập UserID + Mật khẩu cũ ( Vừa lưu ở trên )
 • Nhập mật khẩu mới: 12345678
 • Chọn chữ ký số -> Nhấn Ghi
 • Chọn Tab Máy Tính - Lưu lại thông tin Terminal ID và Terminal Access key ( Chỗ có dấu * )

Thông tin gửi Sale sau khi đăng ký

 • Mã số thuế: .....
 • Mật khẩu đăng nhập Custom: [email protected]
 • UserID: ......
 • Pass UserID: 12345678
 • Terminal ID: .....
 • Terminal Access key: ......