Tổng Đại Lý Chữ ký Số - Hotline: 0936 510 004
Tổng Đại Lý Chữ ký Số - Hotline: 0936 510 004
Chuyên Cấp mới, gia hạn, chuyển đổi Chữ ký số giá rẻ nhất hiện nay

Nâng cấp HTKK v.4.5.3 cập nhật nghiệp vụ kê khai đáp ứng NĐ số 126/2020/NĐ-CP

12.03.2021 10:15 AM By Admin - Comment(s)
Nâng cấp HTKK v.4.5.3 cập nhật nghiệp vụ kê khai đáp ứng NĐ số 126/2020/NĐ-CP
Ngày 12/03/2021, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.3 cập nhật các tờ khai 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản Hải Quan Điện Tử

02.03.2021 05:43 PM By Admin - Comment(s)
Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản Hải Quan Điện Tử
Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản Hải Quan tại trang web https://www.customs.gov.vn/default.aspx từ A đến Z

Enter your post title

23.02.2021 08:55 AM By Admin - Comment(s)

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box.